Boortunnel Noord/Zuidlijn Amsterdam

In opdracht van bouwcombinatie “De Eendracht v.o.f.”, een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer en Ballast Nedam Infra heeft Hoorn & Visscher Civiel, naast het aanbrengen van schampkanten, voor alle onderstaande kunstwerken de restpunten weggewerkt voor de eindoplevering:

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het herstellen van voegovergangen, reparatie van taludbestrating, vervangen van afdekplaten, schoonmaken van opleggingen, het afwerken van beton en het uiteindelijk schoon opleveren van de kunstwerken.

  • een viaduct bestaande uit betonnen landhoofden, een midden pijler en 2 overspanningen over de N31
  • een stalen voetgangersbrug met een overspanning van 52 m en betonnen landhoofden over de N31
  • een dubbelbaans viaduct in N31 over secundaire weg bestaande uit betonnen landhoofden en 2 brugdekken
  • een gasoverkluizing bestaande uit damwanden, sloven, afdekplaten en stootplaten
  • een dubbelbaans brug in de N31 over de Harlingervaart

Achtergronden en beeldmateriaal.

Verbreding N31 Harlingen - Zurich

In opdracht van bouwcombinatie “De Eendracht v.o.f.”, een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer en Ballast Nedam Infra heeft Hoorn & Visscher Civiel, naast het aanbrengen van schampkanten, voor alle onderstaande kunstwerken de restpunten weggewerkt voor de eindoplevering:

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het herstellen van voegovergangen, reparatie van taludbestrating, vervangen van afdekplaten, schoonmaken van opleggingen, het afwerken van beton en het uiteindelijk schoon opleveren van de kunstwerken.

  • een viaduct bestaande uit betonnen landhoofden, een midden pijler en 2 overspanningen over de N31
  • een stalen voetgangersbrug met een overspanning van 52 m en betonnen landhoofden over de N31
  • een dubbelbaans viaduct in N31 over secundaire weg bestaande uit betonnen landhoofden en 2 brugdekken
  • een gasoverkluizing bestaande uit damwanden, sloven, afdekplaten en stootplaten
  • een dubbelbaans brug in de N31 over de Harlingervaart

Achtergronden en beeldmateriaal.

Rijksweg A7 – Ringweg Sneek

In opdracht van MNO Vervat is Hoorn & Visscher Civiel betrokken geweest bij de realisatie van de ovatonde, de houten brug en een brug voor Waterstad Sneek.

Voor alle kunstwerken heeft Hoorn & Visscher Civiel de traditionele bekisting voor de landhoofden getimmerd. Ook de poeren voor deze landhoofden zijn door Hoorn & Visscher gerealiseerd.

 

Achtergronden en beeldmateriaal.