Boortunnel Amsterdam Noord/Zuidlijn Amsterdam

In opdracht van Saturn X v.o.f, een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer Groep NV en Ed. Züblin AG zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om het boorproces mogelijk te maken. Hoorn & Visscher Civiel heeft onder andere de volgende werkzaamheden verricht:
Realisatie van een platform in het IJ voor de bentonietscheidingsinstallatie boorproces

Hoorn & Visscher Civiel heeft de volledige maatvoering van het platform (70m x 35m) voor haar rekening genomen. Naast de maatvoering was Hoorn & Visscher verantwoordelijk voor het leggen van de breedplaatvloeren, het bekisten en storten van het platform inclusief de bijbehorende opstorten en in te storten onderdelen, het realiseren van de toegangsbrug, het aanbrengen van scheepvaartvoorzieningen en het plaasten van hekwerk.

Realisatie van de brilwand t.b.v. start tunnelboormachines

De Brilwand voorziet in een afdichting tussen het afgezonken caisson en de tunnelboormachines (TBM’s) tijdens de overgang van de TBM’s van het caisson de grond in. In deze brilwand zijn twee stalen ringen gestort die de TBM’s in de juiste richting naar de kopwand van het caisson leiden. Bourcharderen van oppervlakken t.b.v. aanhechting beton, realisatie binnenkist brilring, bevestigen injectieslangen voor injectie grout t.b.v. een waterdichte afsluiting tussen tunnels en caisson en het storten van de brilwand in drie fasen met zelfverdichtende beton onder hydrostatische druk zijn werkzaamheden die uitgevoerd zijn door Hoorn & Visscher Civiel.

Aanleg van een afgezonken leidingentrace in het IJ en de Amsterdamse grachten

Hoorn & Visscher Civiel heeft het leidingentrace van de bentonietscheidingsinstallatie, liggende in het IJ, naar de tunnelboormachines in het Natte Damrak compleet aangelegd. Tijdens de nachtelijke uren is veel baggerwerk verricht en zijn de leidingen vanaf het IJ, door de Amsterdamse grachten naar het Natte Damrak gekoppeld, ingevaren, afgezonken en getest.

Aanbrengen trekankers damwandkuip

Door het verwijderen van stempels en een toekomstig grote bovenbelasting door tussenopslag van tunnelelementen heeft Hoorn & Visscher Civiel, alvorens het wapenen en storten van de vloer waarop de tunnelelementen worden opgeslagen, door middel van het aanbrengen van acht trekankers de stijfheid en stabiliteit van de damwandkuip gegarandeerd. Daarnaast is een gewichtsbesparing gerealiseerd door een gedeelte van het onder de vloer gelegen zandpakket te vervangen door Argex korrels.

Kisten tijdelijk brugdek en fundatie mortelmenginstallatie

Ten behoeve van het boorproces zijn een aantal technische installaties nodig. Door de beperkte ruimte in hartje Amsterdam heeft Hoorn & Visscher Civiel voor het Centraal Station een tijdelijk brugdek hersteld om deze installaties te kunnen plaatsen. Daarnaast heeft Hoorn & Visscher de fundatie voor de mortelmenginstallatie, benodigd voor de staartspleetinjectie van de tunnelboormachines, gerealiseerd.